Rengöring Imkanal

Fram till år 2004 sade lagen att det var den kommunala sotarens uppgift att med jämna intervaller rengöra hushållets spisfläkt och imkanal. Efter regelverksändringen 2004 så ingår detta inte längre i den kommunala sotarens uppgifter. Idag är det fastighetsägaren som har ansvar över att spisfläkt och imkanal blir rengjord och kontrollerad. Du kan dock överlåta det till oss att utföra rengöring av din imkanal med jämna mellanrum.

Spisfläkten och imkanalen är dock fortfarande en viktig del av ventilationssystemet. Nästan hälften av alla bränder startar vid spisen. Så en regelbunden rengöring utav imkanalen är viktig för att minska riskerna för brand samt undvika allvarliga konsekvenser.

Imkanalens uppgift är att leda bort mat os som bildas när du lagar mat. När du lagar mat så bildas det avlagringar fett och flottpartiklar i kanalen som vid en spisbrand lätt kan antändas. Om en brand skulle uppstå kan den lätt sprida sig tack vare dessa avlagringar som bildats och orsaka stor skada på ditt hem. Vill du boka en rengöring eller har frågor, hör av dig till oss så hjälper vi dig med att hålla din imkanal ren och fräsch.

Tänk även på att vid nyinstallation eller ändring/ombyggnation av imkanal/spisfläkt finns ett besiktningskrav enligt Plan- och bygglagen.

Även om det går att rengöra imkanal själv så kan det vara bra att ha i åtanke att regelbunden, fackmannamässig rengöring av imkanal och fläkt förlänger levnadstiden för enheten. En bra pekpinne kan vara att få rengöring av imkanal utförd vartannat till var tredje år ungefär. På så vis säkerställer du en säker användning med minskad risk för brandspridning och självklart ett hygieniskt kök och en så lång levnadstid som möjligt.

Önskar du en professionell rengöring av imkanal och fläkt är du varmt välkommen att kontakta oss för hjälp. Vi finns tillgängliga för dig i Stockholm med omnejd.

Kontakta oss direkt för frågor, bokningar och offerter!

imkanal