ROT-avdrag

När du ska starta igång en renovering kommer du naturligtvis att behöva fundera mycket på de olika kostnader och utgifter som du kommer att ha. Den främsta anledningen till varför många väljer att renovera själv, eller inte renovera överhuvudtaget, beror nämligen på att det kan vara mycket dyrt. Det är inte ovanligt att man behöver använda sig av olika typer av lån för att ha råd med renoveringen och ju mer omfattande arbetet är, desto högre kostnader kommer du också att ha.

Till din hjälp har du dock ROT-avdraget. ROT-avdraget är ett skatteavdrag som alla människor i Sverige kan dra nytta av. För att få tillgång till ROT behöver du dock se till att vara folkbokförd på den adress som du ska nyttja avdraget på och du behöver även se till att du betalar skatt i Sverige. Om du är studerande, pensionär, egen företagare eller anställd har ingen betydelse.

Med hjälp av ROT-avdraget behöver du inte betala hela kostnaden när du tar hjälp av en hantverkare för olika moment. Med hjälp av detta avdrag så betalar du istället 30 % mindre, men kom ihåg att detta bara inkluderar själva arbetskostnaden och inte kostnaden för t.ex. material.