Du skippar planeringen och löser inte problemen direkt

En otroligt viktig del i din renovering är att du planerar arbetet väldigt noga och det här är ett steg som man bara inte får missa. Vi vet mycket väl hur gärna man vill komma igång när man har har bestämt sig för att bygga nytt, men är man alldeles för ivrig finns det risk för att det uppstår en hel del problem.

Ytterligare ett vanligt misstag är alltså att man inte planerar ordentligt utan bara sätter fart direkt. Detta kan leta till att man t.ex. missar ett flertal moment som man skulle haft med eller att man gör saker och ting i fel ordning. Just det sistnämnda är det vanligaste problemet som kommer att uppstå. Det kan t.ex. handla om att du installerar en ny toalettstol innan du har renoverat klart golvet eller att du skruvar på en ny blandare innan du har satt den nya diskbänken på plats. Detta kommer inte bara att resultera i en hel del huvudvärk för dig, utan kommer även att dra ut på din renovering väldigt mycket. Du kommer alltså att behöva göra om en hel del arbetsuppgifter och blir allt annat än tidseffektiv.

Lösningen på problemet

Naturligtvis finns det en lösning på problemet för att undvika detta misstag och det är att planera noga redan från start. Skriv ner allt på en lista som du kan ha framför dig hela tiden, så är det även lättare att boka av momenten allteftersom. Skulle det vara så att ett misstag redan har skett så är det bäst att försöka åtgärda detta på en gång. Skjut inte upp problemet till senare, eftersom detta bara kommer göra det värre.

Men vadå? Att skjuta upp problemet kan väl inte vara så farligt? Jo, vi vill faktiskt med största sannolikhet säga att det är det. Om du skjuter upp problemet så kommer det fortfarande att kvarstå och då finns det risk för att andra arbetsuppgifter och moment kommer att bli lidande. Detsamma gäller om du struntar i planeringen och t.ex. inte delar upp arbetsuppgifterna och sätter en tidsgräns på varje moment. Det finns risk att en person då inte har slutfört ett moment i tid, vilket gör att moment nummer två inte kommer att kunna påbörjas i tid. Hela arbetet blir därmed väldigt försenat och dina tidsgränser kommer inte att hålla. Lös problemen genom att planera noga och hantera eventuella misstag direkt.