Skapa en planeringslista

Inför en renovering är det många saker som man ska tänka på och det är inte bara innan du sätter igång. Även under själva renoveringen och när arbetet är klart kommer du att ha en del saker som du behöver ha koll på. För att du ska kunna utföra en renovering från början till slut med lyckat resultat är det alltså väldigt viktigt att du planerar. Ett mycket vanligt misstag är att man struntar i planeringen helt och istället väljer att sätta igång med att riva kakel och borra i väggar direkt. Visst kan det kännas lockande. Den där idén du har i ditt huvud har du ju ändå koll på, eller hur? Nja, riktigt så fungerar det inte.

Med en planeringslista kommer det att bli mycket enklare för dig att påbörja och slutföra din renovering, men vad är det då som ska stå på listan? Behöver man räkna upp varje liten sak som ska göras eller räcker det med att nämna moment i det stora hela? Vi rekommenderar att man försöker vara så detaljerad som möjligt. Naturligtvis behöver du inte skriva upp exakt vilken skruv som ska placeras i vilket hål eller vilket märke på hammaren som du ska använda dig av. Här nedan har vi skrivit ner de viktigaste punkterna som du bör ha med på din lista.

  • Börja med att sätta en tidsgräns för renoveringen. Sätt upp en tidsgräns för hur lång tid varje moment får ta och även en gräns för när hela renoveringen ska vara slutförd.
  • Är ni flera som ska vara med i projektet? Kul! Se då till att ni delar upp arbetsuppgifterna mellan er. Skriv upp vem som ska göra vad och återigen skriver ni ner när momentet ska vara klart.
  • Vilken budget kommer renoveringen att ha?
  • Vilka moment kan ni utföra själva och när kommer ni att vara i behov av en hantverkare? Dela även upp dessa uppgifter så att ni enklare kan se hur mycket ni kommer behöva hjälp med.
  • Vilka verktyg kommer ni att behöva? Har ni möjlighet att hyra eller låna verktyg så sparar ni in en hel del på kostnaderna.

Det roliga kan börja

När du är klar med hela din lista och har besvarat alla frågor är det dags att sätta igång med det roligaste, nämligen själva renoveringen i sig. Beroende på hur stor och omfattande din renovering kommer att vara kan det vara en god idé att hyra in en container. Är det bara mindre arbetsmoment som ska utföras eller lite kakel som ska bytas ut så behövs det sällan, men ska du riva köket eller badrummet från golv till tak så kommer du behöva ha en plats att slänga allt det gamla på.