Vilka moment kan du utföra själv?

Det är många frågor som kommer att dyka upp när du har bestämt dig för att renovera. En av dessa frågor och funderingar kan vara vilka moment som du har möjlighet att utföra själv. Svaret på den frågan är dock väldigt individuellt. Har du kunskap och erfarenhet av renoveringar sedan tidigare kommer du troligtvis att kunna göra en hel del själv, medan novisen kan behöva be om hjälp eller anlita en hantverkare för flera av arbetsuppgifterna.

Att räkna upp vilka saker som du får göra själv skulle ta mycket lång tid och därför väljer vi att nämna vad du inte får göra själv. Du får t.ex. inte hantera el och elledningar själv och du får heller inte flytta/ändra plats på vatten- och avloppsledningar. För dessa arbetsmoment kommer du att behöva anlita en hantverkare.

Vissa VVS-arbeten får man dock utföra själv. Om du t.ex. vill installera ett nytt handfat eller en ny toalettstol är det fullt möjligt. Du får även installera nya blandare i kök eller t.ex. badrum. Känner du dig tveksam är det dock alltid bäst att ta in professionell hjälp för att få arbetet gjort med ett gott resultat.